För oss på Hemservice i Vadstena AB är det viktigt att de personuppgifter som ni anförtror oss hanteras med varsamhet och i enlighet med de krav den nya lagstiftningen ställer. Vi följer GDPR och ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till oss.

Personuppgiftsansvarig organisation:

Hemservice i Vadstena AB
Södra Allén 15
591 37 Motala

Tel: 0143-141 75
E-post: [email protected]

Vi på Hemservice i Vadstena AB kan komma att spara information om er som kund innefattande:

  • Företagsnamn
  • Namn på kontaktpersoner
  • Post-, besöks- samt leveransadresser
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Organisationsnummer/personnummer
  • Kreditinformation

De uppgifter som beskrivs ovan som, enskilt eller gemensamt, kan identifiera dig som person betraktas som personuppgifter och behandlingen av dessa omfattas av GDPR.

Uppgifterna inhämtas framförallt från er som registrerad kund själv genom samtycke för att för att vi ska kunna fullgöra avtal och förpliktelser gentemot er som kund i form av leverans, garantiåtagande eller genom prisavtal eller offert. Inga andra uppgifter än de som behövs för att fullfölja vårt åtagande sparas.

Vi garanterar att personuppgifterna inte lämnas ut till någon utanför vår organisation, annat än till personuppgiftsbiträden som hanterar vår drift och datasäkerhet.

Personuppgifter kopplade till företag raderas när kunden så önskar.

Ni har när som helst rätt att begära rättelse, radering, blockering/begränsning, registerutdrag samt förflyttning av uppgifter eller återkalla samtycke.