Vi utför mindre vaktmästeri-tjänster så som åtgärda mindre problem, byte av lampor och proppar, smörjning av lås och dörrar, mm.

Kontakta oss för att veta mer »